Co to jest MVP (Minimum Viable Product)?

Fanom sportu skrót MVP zapewne kojarzy się z tytułem najlepszego zawodnika (Most Valuable Player), jednak ten termin ma też zupełnie inne znaczenie. Minimum Viable Product to minimalna wersja produktu lub usługi. Ale co to właściwie znaczy? Dlaczego warto poświęcać dużą uwagę budowaniu MVP? Co różni go od prototypu? Jakie są przykłady jego zastosowania? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

MVP – na czym polega i jakie są jego cele?

Minimum Viable Product (MVP) to produkt o kluczowej funkcjonalności, czyli posiadający jedynie te funkcje, które będą stanowiły wymaganą wartość dla osób testujących, a jednocześnie pozwolą im osiągać najbardziej elementarne cele.

Zatem MVP jest wersją produktu:

 • podstawową i działającą w ograniczonym zakresie,
 • skierowaną do określonego grona odbiorców,
 • pozwalającą szybko rozszerzyć funkcjonalności.

Główne cele MVP to pozyskanie odpowiedniego feedbacku już na wczesnych etapach tworzenia produktu lub usługi oraz iteracyjne dostosowanie nowego rozwiązania do oczekiwań jego potencjalnych użytkowników.

MVP – krótka historia pojęcia

Za twórcę terminu MVP uważa się Franka Robinsona, co-foundera i CEO firmy SyncDev, który po raz pierwszy użył go w 2001 roku. Jednak dopiero 10 lat później to pojęcie spopularyzował Eric Ries w swojej świetnej książce „Metoda Lean Startup”. Zdefiniował on MVP jako taką wersję produktu, która pozwala zebrać maksymalną ilość wiedzy o konsumentach przy najmniejszym wysiłku.

MVP – zalety

Koncepcja MVP jest stosowana coraz częściej (szczególnie w startupach). Istotne korzyści, które wynikają z takiego działania, to m.in.: 

 • zaangażowanie userów w proces budowy produktu, zebranie ich opinii oraz prawidłowe rozpoznanie ich potrzeb,
 • uniknięcie wprowadzenia zbędnych lub mało przydatnych produktów, usług i funkcjonalności,
 • możliwość monitorowania zachowań użytkowników i dostosowania do nich,
 • określenie, na ile realny jest dalszy rozwój danego rozwiązania, oraz kierunków tego rozwoju,
 • zabezpieczenie przedsiębiorców przed błędnymi decyzjami inwestycyjnymi,
 • odróżnienie pomysłów biznesowych wzbudzających zainteresowanie rynkowe od tych nietrafionych,
 • ustalenie technologicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności wdrożenia produktu lub usługi,
 • weryfikacja założeń produktu i przetestowanie jego efektywności w rzeczywistym środowisku,
 • ułatwienie podjęcia decyzji o kontynuacji prac nad danym rozwiązaniem, porzuceniem go lub wykonaniem pivota,
 • zwiększenie wiarygodności w rozmowach z inwestorami,
 • możliwość wysnucia wniosków na przyszłość, rozwoju bazującego na danych oraz proponowania grupie docelowej produktów bardziej dopasowanych do ich potrzeb.

MVP a prototyp – różnice

Zarówno MVP, jak i prototyp, są skutecznymi sposobami na przetestowanie naszego pomysłu na biznes. Jednak nie są to pojęcia tożsame! Czym zatem się różnią?

Prototyp przeznaczony jest wyłącznie do testów, a jego twórcy nie zakładają, że będzie używany jako zwykły produkt. Natomiast Minimum Viable Product powinien rozwiązywać problemy klientów, być dopracowany pod kątem UX i technicznie przygotowany do długotrwałego użytkowania.

MVP jest produktem samoobsługowym, podczas gdy prototyp w większości imituje funkcjonalności, a jego jedynym zastosowaniem jest zbieranie informacji zwrotnych.

MVP – etapy budowania

Jak prawidłowo zabrać się do stworzenia MVP? Oto kilka podstawowych kroków:

1/ Identyfikacja i zrozumienie potrzeb biznesowych.
2/ Ustalenie długoterminowego celu produktu lub usługi.
3/ Określenie potencjalnych grup odbiorców.
4/ Zbudowanie Customer Journey Map.
5/ Przygotowanie listy zalet i wad nowego produktu lub usługi.
6/ Przygotowanie listy szans i zagrożeń wprowadzenia produktu lub usługi.
7/ Ustalenie najważniejszych funkcjonalności produktu lub usługi.

MVP – przykłady

Podbój rynku właśnie w formule MVP rozpoczynali m.in. tacy giganci jak Facebook, Amazon, Uber, Airbnb, Groupon czy Dropbox.

Przykładowo: case Ubera, czyli aplikacji cieszącej się olbrzymią popularnością niemal na całym świecie. Powstała ona w 2010 roku, nazywała się wówczas UberCab i działała tylko na obszarze San Francisco. Była bardzo prostym interfejsem mobilnym, dostępnym wyłącznie dla systemu IOS, używanym jedynie przez founderów UberCab i ich przyjaciół – aby uzyskać dostęp, należało wysłać e-mail do jednego z założycieli. 

Takie podejście pozwoliło Uberowi na skupienie się na niewielkiej bazie użytkowników i wykorzystanie ich opinii do doskonalenia produktu w sposób iteracyjny. Kolejne funkcjonalności, do których obecnie jesteśmy przyzwyczajeni (jak np. śledzenie kierowców na żywo czy informacja „z góry” o przewidywanej cenie przejazdu) były bowiem wprowadzane stopniowo w miarę rozwoju firmy i poszerzania bazy użytkowników.

MVP – podsumowanie

Minimum Viable Product to forma produktu lub usługi, dzięki której można pozyskać wystarczającą ilość danych jakościowych i ilościowych od użytkowników. Jest czymś więcej niż prototyp, lecz oczywiście czymś mniej niż pełna wersja produktu. Umożliwia m.in. zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia, trafniejsze pozycjonowanie dopasowanie produktu do rynku, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, oraz stworzenie takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje zarówno osoby z niego korzystające, jak i jego twórców!


Agnieszka Zwolan