Alfabet Foundera: F (Founder)

Founder to kluczowe hasło z punktu widzenia startup studio. Na funkcję osoby stojącej na czele startupu i współtworzącej produkt można spojrzeć z wielu perspektyw. My skupimy się na tej rekrutacyjnej. Przeczytaj koniecznie jeżeli rozważasz jeden z naszych procesów “be a Founder”.

Z rozmowy, jaką Bartosz Fijałkowski przeprowadził z Aleksandrą Żołnowską, People & Talent Business Partner, która doradza blisko 15 spółkom portfelowym THCP i RS w kwestiach HR, dowiesz się między innymi:

  • Jakie są kluczowe umiejętności i kompetencje do pracy jako Founder
  • W jakich branżach rozwijamy swoje projekty
  • Co zrobić, jeżeli chcesz zostać Founderem w modelu VB, a aktualnie nie ma interesującej Cię otwartej rekrutacji

Bartosz Fijałkowski: Jakie są kluczowe kompetencje, których szukacie u kandydatów niezależnie od branży?

Aleksandra Żołnowska: W Red Sky poszukujemy kandydatów z silnymi zdolnościami przedsiębiorczymi, które są niezbędne do identyfikowania nowych możliwości biznesowych i inicjowania innowacyjnych projektów. Szczególną wagę przykładamy do umiejętności zarządzania, które umożliwiają efektywne prowadzenie zespołów i projektów, co jest kluczowe w szybko zmieniających się warunkach startupowych. Adaptacyjność jest cenna, gdyż pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego i technologicznego. Ponadto, wymagamy doskonałych umiejętności komunikacyjnych, które są niezbędne do efektywnego przekazywania idei, budowania relacji z interesariuszami i negocjacji. Nie mniej ważna jest determinacja i wytrwałość, które pozwalają na przezwyciężanie przeszkód i osiąganie wyznaczonych celów.

Przyjrzyjmy się 4 kluczowym dla Red Sky branżom, do których szukacie Founderów: AI Infrastructure, Healthcare, Climate. Jakie są wymagane specjalistyczne kompetencje dla każdej z nich?

Każda z branż, w której działamy, wymaga trochę odmiennego zestawu specjalistycznych umiejętności. W AI Infrastructure oczekujemy znajomości narzędzi AI, machine learning oraz umiejętności zarządzania dużymi zbiorami danych, które są krytyczne dla budowania i skalowania infrastruktury AI. W branży zdrowotnej kluczowa jest wiedza o regulacjach prawnych i standardach medycznych, a także doświadczenie w technologiach biomedycznych lub innych naukach o życiu. W sektorze technologii środowiskowych ważna jest znajomość zrównoważonego rozwoju i technologii ekologicznych, które mogą przyczyniać się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Dlaczego właściwie te branże?

Wybraliśmy te branże ze względu na ich znaczenie dla przyszłości technologicznej i społecznej oraz ich potencjalny wpływ na innowacyjność i rozwój gospodarczy. AI, zdrowie, zmiany klimatyczne to obszary, które są obecnie na froncie innowacji i oferują wyjątkowe możliwości dla przekształcania tradycyjnych sektorów i tworzenia nowych rynków. Selekcja obszarów w których budujemy nasze startupy jest wynikiem analizy trendów na rynku inwestycyjnym i technologicznym.

Na jakim poziomie zaawansowania są projekty w tych branżach?

Projekty w Red Sky znajdują się na różnych etapach rozwoju. Niektóre są na wczesnych etapach koncepcji, gdzie priorytetem jest zrozumienie potrzeb rynku i potencjalnych użytkowników. Inne są już na bardziej zaawansowanych etapach rozwoju, mają prototypy lub są gotowe do testów rynkowych i skalowania. Nad walidacją pomysłów biznesowych pracuje nasz interdyscyplinarny zespół MVP, który odpowiada za przejście projektów do kolejnych etapów.

Jakie strategie stosujecie, aby przyciągnąć największe talenty?

Do przyciągania najlepszych talentów stosujemy kombinację strategii, w tym aktywny headhunting, kampanie marketingowe skierowane do potencjalnych founderów, a także wykorzystujemy nasze bogate sieci kontaktów i partnerstwa. Ponadto, uczestniczymy w konferencjach i wydarzeniach branżowych, co pozwala nam budować relacje z liderami i innowatorami.

Co Red Sky oferuje na start Founderowi, czym to się różni od stawiania swojego startupu od zera?

Oferujemy wszechstronne wsparcie, nasz 18 letni know how w budowaniu startupów , dostęp do doświadczonych mentorów, ekspertów branżowych, i zasobów technologicznych. Nasze wsparcie zmniejsza typowe ryzyko związane z wczesnymi etapami tworzenia startupu, co odróżnia nas od tradycyjnego podejścia do zakładania własnej działalności. Dodatkowo, w partnerstwie z Tar Heel Capital Pathfinderem nasze startupy otrzymują finansowanie pre-seedowe, aby budować i rozwijać swój biznes.

Czym różni się rekrutacja na stanowisko Foundera od tych pozostałych, z Waszego punktu widzenia?

Rekrutacja founderów w Red Sky różni się tym, że kładziemy nacisk na ocenę zdolności do strategicznego myślenia i innowacji, umiejętności przedsiębiorczych oraz zdolności do zarządzania w warunkach niepewności. W przeciwieństwie do rekrutacji na tradycyjne stanowiska, tutaj oceniamy potencjał do tworzenia i zarządzania nowymi przedsięwzięciami w niepewnym środowisku startupowym.

Ekosystem www poświęconych rekrutacji robi wrażenie, po co osobny Landing Page dla kandydatów na Foundera?

Osobny Landing Page pozwala nam lepiej komunikować specyfikę i wyjątkowość oferty dla founderów, co jest kluczowe do przyciągania i angażowania właściwych kandydatów. LP umożliwia również bardziej spersonalizowaną komunikację i prezentację korzyści płynących z dołączenia do naszych projektów. Dodatkowo, na dedykowanej stronie łatwo znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Załóżmy, że jestem Founderem i chciałbym spotkać się z Wami na żywo, czy i gdzie będzie taka możliwość?

Regularnie bierzemy udział w wydarzeniach branżowych i spotkaniach, o których informujemy na naszych Linkedinach. Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, aby nie przegapić nadchodzących okazji do bezpośredniego spotkania z naszym zespołem.

Załóżmy, że teraz nie ma rekrutacji do projektu, który odpowiadałby mojemu profilowi, ale chciałbym pracować z Red Sky, co robić?

Jeśli jesteś founderem lub posiadasz doświadczenie na stanowisko C-level w środowisku startupowym to zaaplikuj na jedną z naszych otwartych rekrutacji “Be a founder”, TUTAJ.

Czy akceptujecie kandydatów na Founderów, którzy są osobami nie-polskojęzycznymi ale funkcjonującymi na polskim rynku?

Tak, akceptujemy kandydatów międzynarodowych, o ile posiadają oni umiejętności pozwalające na efektywną pracę na polskim rynku, zależnie od wymagań projektu.

Dziękuję!

Rozmawiał: Bartosz Fijałkowski