Alfabet Foundera: B (Body Leasing)

Jak wiemy, skuteczny startup zaczyna się od Foundera. Ale ważne jest także, jak kompletuje on swój zespół, jak zarządza jego zasobami i dopasowuje kompetencje względem rozwijających się projektów.

Po Akceleratorze czas na kolejne zagadnienie w naszym cyklu Alfabet Foundera.

Litera “B” to dla nas body leasing.

W dynamicznym świecie biznesu firmy szukają elastycznych rozwiązań, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Jednym z ciekawych podejść do zarządzania zasobami ludzkimi jest body leasing. To rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne dzięki swojej efektywności i konkurencyjności. Body leasing często dotyczy branży IT, startupów i innych firm zajmujących się innowacjami, które wyróżnia duża mobilność i częste zmiany. Działają głównie projektowo i zazwyczaj potrzebują różnorodnych, specjalistycznych kompetencji, ale tylko na poszczególnych etapach rozwoju.

Czym jest body leasing?

Body leasing, znany również jako outsourcing personalny, to model współpracy, w którym firma wynajmuje specjalistów najczęściej tylko na określony czas, aby pomóc w realizacji konkretnych projektów lub zadań. Firmy korzystają z body leasingu głównie w celu dostępu do wysokiej jakości talentów i rzadkich kompetencji, które są niezbędne do osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Jakie są rodzaje body leasingu?

Body leasing pracowników może odbywać się bezpośrednio między firmami, które są ze sobą powiązane lub ze sobą współpracują, tak jak bywa to np. w przypadku startupów tworzonych w startup studio lub w formule venture buildingu. Wszystkie warunki ustalane są wtedy indywidualnie między firmami – stosunek pracy u macierzystego pracodawcy może zostać zawieszony np. w ramach urlopu bezpłatnego lub po prostu przerwany, a wszelkie obowiązki kadrowe przejmuje leasingobiorca.

Drugim rodzajem jest leasing za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Przedsiębiorstwo i agencja pracy nawiązują współpracę i to właśnie stamtąd odpowiedni specjalista może zostać wypożyczony. W takim przypadku najczęściej obowiązki związane z zatrudnieniem spoczywają dalej na agencji pracy.

Jakie są zalety body leasingu?

  • Elastyczność: Tymczasowa współpraca pozwala dynamicznie dobierać umiejętności zespołu oraz dostosowywać jego liczebność do bieżących wymagań projektu na różnych jego etapach.
  • Dostęp do ekspertów: Dzięki body leasingowi firmy mogą zyskać dostęp do specjalistów o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia, których trudno znaleźć na rynku pracy i odpowiednio dopasować ich kompetencje do swoich potrzeb.
  • Oszczędność czasu: pominięcie czasochłonnego procesu rekrutacji pozwala pozyskać pracownika znacznie szybciej, dzięki czemu unika się przestojów, konieczności poszukiwania innych rozwiązań technicznych czy trudności związanych z nieprzewidzianą niedyspozycją pracownika.
  • Redukcja kosztów: Wynajmowanie specjalistów na czas określony pozwala firmom uniknąć kosztów związanych z procesem rekrutacji, ale także z długoterminowym zatrudnieniem, takich jak pensje, benefity, ubezpieczenia i szkolenia. To może znacząco obniżyć koszty operacyjne firmy.
  • Skoncentrowanie się na głównych zadaniach: Dzięki body leasingowi firmy mogą skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, pozostawiając specjalistom z wynajmu zadania związane z konkretnymi projektami. To pozwala na bardziej efektywne zarządzanie czasem i zasobami.

Co może być wyzwaniem?

Jednym z największych wyzwań w przypadku body leasingu jest włączenie pracowników outsourcingowych w specyfikę firmy: jej wartości, styl komunikacji, kulturę organizacyjną. W takim przypadku warto pamiętać o odpowiednim wyznaczeniu zadań, zbieraniu wyników oraz motywacji całego zespołu. Należy również zadbać o ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa za pomocą zawarcia z pracownikami NDA tj. umowy o zachowaniu poufności.

Jakie są przykłady zastosowań body leasingu?

IT i technologia: Firmy informatyczne często wynajmują programistów, testerów lub administratorów systemów na określony czas w celu rozwijania oprogramowania lub zarządzania infrastrukturą IT.

Finanse i księgowość: Firmy zajmujące się finansami mogą wynajmować specjalistów ds. rachunkowości lub audytu na czas przeprowadzania audytów finansowych lub przygotowywania raportów.

Inżynieria i produkcja: Przemysłowy body leasing może obejmować wynajmowanie inżynierów do projektowania lub zarządzania produkcją w określonym okresie.

Marketing i reklama: Agencje reklamowe często wynajmują kreatywnych specjalistów, copywriterów lub analityków marketingowych do obsługi konkretnych kampanii reklamowych.

Body leasing a outsourcing

Bodyleasing to odmiana outsourcingu, jednak jest to bardziej zawężona forma współpracy. Wynajęty specjalista angażuje się w dany projekt, realizując jasno określone zadania i postępując zgodnie z konkretną procedurą przyjętą w trakcie jego realizacji. Zazwyczaj uzupełnia już istniejący zespół w specjalistyczne kompetencje, których w nim brakuje. Outsourcing polega na zleceniu wykonania całego projektu lub procesu zewnętrznemu podmiotowi i przeniesieniu na niego znacznej części odpowiedzialności za realizację tych działań. Jest to rodzaj współpracy, który zdejmuje ze zleceniodawcy konieczność posiadania wiedzy na temat poszczególnych etapów prac.

Na przykładzie projektu IT – w body leasingu możemy potrzebować specjalisty do przetestowania już powstającego oprogramowania lub zakodowania w tworzonej aplikacji konkretnych funkcji. Jeśli jednak firma nie posiada własnego działu IT lub zajmuje się on bieżącymi zadaniami, całość stworzenia nowego oprogramowania lub aplikacji można wyoutsourcować zewnętrznemu zespołowi specjalistów.

Body Leasing – podsumowanie

Body leasing to elastyczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które ma na celu szybszy rozwój projektu, optymalizację kosztów i odpowiednie dopasowanie kompetencyjne, które pozwoli zapełnić luki w aktualnym zespole na czas realizacji danego projektu. Jest to sposób na dostęp do najlepszych ekspertów mających często bardzo wąską specjalizację. Jeśli dobrze zabezpieczymy własność intelektualną firmy i odpowiednio wdrożymy wynajętego specjalistę, możemy osiągnąć lepsze wyniki i podnieść konkurencyjność firmy.

Monika Szewczyk