Innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

"REDSKY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pn.
„Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą
 "RED SKY" Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w firmie "RED SKY" Sp. z o.o., nowego systemu B2B, co umożliwi partnerom posiadanie bezpośredniego i prostego dostępu do statystyk prowadzonych kampanii reklamowych oraz szybszej wymiany danych.

Okres realizacji projektu: 07-2014 – 12-2015.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Kornela Szwaji

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

25/11/2014 - Zapytanie ofertowe - zakup serwerów niezbędnych do realizacji projektu - zapytanie ofertowe

02/12/2014 - Rozstrzygnięcie konkursu na zakup serwerów niezbędnych do realizacji projektu.

01/06/2015 - Zapytanie ofertowe - zakup serwerów niezbędnych do realizacji projektu - zapytanie ofertowe

16/06/2015 - Zapytanie ofertowe - przygotowanie raportów niezbędnych do realizacji projektu dotyczących branży reklamowej na świecie - zapytanie ofertowe

10/09/2015 - Zapytanie ofertowe - przygotowanie serwera reklamowego oraz jego wdrożenie, montaż serwerów niezbędnych do realizacji projektu w Data Center, zakup oprogramowania do obsługi klienta oraz monitorowania serwerów - zapytanie ofertowe

OFERTA SYSTEMU B2B DO POBRANIA - pobierz

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/